Make your own free website on Tripod.com

Asmaulhusna

Kata-kata Nasihat Ibnu Qaiyyim

Asmaulhusna | Kelebihan Membaca Asmaulhusna | Kata-kata Nasihat Ibnu Qaiyyim | Fadhilat Zikir Asmaulhusna | Renungan | Our Member | Links | Sekapur Sirih

 Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt. 

 Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang kecuali berjinak dengan dengan Allah swt 

 Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt 

 Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa denganNya 

 Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya serta qadha dan qadarNya serta kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya 

Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepadaNya. 

Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah keikhlasan sebenar kepadaNya. . . . . . Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat membendunghajat hati sihamba itu.

assabiqun * 3 Sheffield* MRSM Potian * Johore